این وبسایت وابسته به هیچ سازمان و موسسه ای نیست و هیچ گرایش سیاسی را نیز دنبال نمیکند .

تنها هدف ما ایجاد مکانی است برای یافتن دوستان قدیمی و دوستان جدید است .

مسئولیت تمام متون ، عکسها ، موزیک ها ، فیلمها آگهیها و... که توسط کاربران بر روی وبسایت قرار گرفته است متوجه کاربر ارسال کننده آن است و وبسایت ما هیچ نوع مسئولیتی در مورد موارد ذکر شده ندارد .

اطلاعات کاربران محفوظ است ولی لطفا اطلاعات حساس را بر روی وبسایت قرار ندهید .

هر نوع فعالیت مخالف قوانین وبسایت موجب به مسدود سازی کاربری می شود و وبسایت الزامی به بیان دلیل اینکار ندارد .